Fokus på det som fungerar!

Publicerat av ann-marie den

Inom systemteorin har man en lösningsfokuserad metodik som bygger på att leta efter det som fungerar och göra mer av det. Vilket jag tycker är väldigt klokt!

Systemteorin menar också på att vi alla lever ihop i ett stort system. Så gör du justeringar i ett system påverkar det i ett annat. Så om vi ser till att skapa förutsättningar till ett hållbart arbetsliv och vi mår bättre på arbetet påverkar det garanterat vår familj och de i sin tur påverkar de som de har runt sig och vi har tillsammans bidragit till en bättre värld!

Andra kloka kom ihåg från ett lösningsfokuserat arbetssätt är:

  • Om det fungerar – gör mer av det.
  • Om det inte fungerar – gör något annat.
  • Laga inte det som inte är trasigt.