Workshop i Jag-ledarskap

greytogreen™ – en tankemodell i Jag -ledarskap

Syfte: Teambuildning och personlig utveckling för att öka upp förståelse för andra sätt att tänka vilket skapar mindre energiläckage och större prestation.

Kundnytta: Bättre effektivitet, kvalité och välmående. 

Metodik: En kreativ enkel tankemodell är en kreativ tankemodell som kan användas i alla situationer för att skapa en förståelse som leder till nya kreativa lösningar och mindre energiläckage. 

Målgrupp: Team inom organisationer (näringsliv, föreningsliv), individer