Hållbart självledarskap

Kundnytta: Att nå sin fulla potential och sin inre energi

Syfte: Att vara hållbar över tid och nå sin fulla potential

Metodik: Samtal, coaching och konkret handledning i tankemodeller, fysiska avslappningsövningar och existentiella frågor. Skapa en personlig hållbarhetsplan som håller över tid.

Målgrupp: ALLA

Ta del av boken iNNERGi som skrivits av Trine Grönlund och visar på ett två årigt program för företag i syfte att hela företaget får mer inre energi./

Tänk om vi har mer energi när vi går hem än när vi kom!