Interimslösning

Ska din HR-chef gå på ledighet eller har ni ett glapp innan er nya HR-chef är tillgänglig? Eller har ert behov av HR funktioner ökat till en nivå där det behövs en extra kvalificerad resurs? Behoven kan komma plötsligt medan det vid andra tillfällen finns tid för planering. Act2Flow hjälper dig gärna oavsett hur lång eller kort startsträckan får vara.
Erfarenhet från såväl mindre bolag som koncernledningsarbete i större bolag.