Avlastning i svåra personalärende

Ibland måste företag genomföra neddragningar, omorganiseringar eller avvecklingar, både sådana som är planerade, strategiska och snabbt uppkomna situationer. 

I alla företag förekommer det då och då konflikter mellan arbetsgivaren och de anställda. 

Det kan vara villkor som plötsligt ändras, eller en situation med en enskild arbetstagare som uppträder illa eller på annat sätt saboterar sina kollegors arbete. 

Det kan också förekomma att anställda uppvisar ett illojalt beteende mot arbetsgivaren. Uttalanden i sociala medier är ett vanligt exempel på ett sådant beteende.

Väldigt ofta handlar ärenden på arbetsmarknaden om förhandlingar där det har uppstått en konflikt mellan arbetsgivare och anställd och då kan behövas stöd från en erfaren förhandlare. 

Vi kan i dessa lägen avlasta och erbjuda ett professionellt stöd inför, under och efter processen. 

Exempel på ärenden kan vara: 

  • Förhandlingar om utköp och avgångsvederlag
  • Utredningar rörande avsked/uppsägningar
  • Övriga förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Biträder vid MBL-förhandlingar och övriga förhandlingar med fackliga organisationer
  • Medverkar vid rationaliseringar och utvärdera övertalighetsfrågor
  • Upprättar eller granskar anställningsavtal och VD-avtal

Om de olika ärenden går fel kan det röra sig om stora summor både i skadestånd men även skador på varumärke ut mot kund samt kan det bli bristande moral hos de anställda. 

Därför kan det vara en bra ide att låta en specialist bedöma ditt ärende och ge dig konkreta handfasta råd steg för steg. Vi har flera års erfarenheter av olika förhandlingar och avveckling.

Kontakta oss för gratis första rådgivning!