Human Resource

Syfte: Stödstruktur i det strategiska och operativa HR arbetet. Enskilda uppdrag eller längre interimsuppdrag.

Kundnytta: Stöd i att följa lagar och förordningar för att skapa en attraktiv arbetsplats och bra samarbete med tex fackliga organisationer

Metodik: Konkret handledning, rådgivning och stöd i tex skriva poliysrutiner, undersökningar. Interim HR chef.

Målgrupp: Team inom organisationer (näringsliv, föreningsliv), individer