Allmänna villkor

Vi som tillhandahåller sajten www.act2flow.se samt www.act2flow.com är Act2Flow AB, org. nr 559197-4646, 281 39 Hässleholm , Sverige (”Act2Flow”). Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Act2Flow.

Bokningsregler

Anmälan är bindande och du bokar din plats genom inbetalning av hela avgiften via faktura. Vid ev förhinder kan annan person anmälas till kursen om annat ej specifikt angivits för den aktuella kursen.
För att anmäla sig till våra kurser eller beställa produkter genom vår sajt måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande, vi hänvisar till Föräldrabalken. Genom bokning av kurs samt köp av produkt(er) ur vårt sortiment, användande av några av våra tjänster på vår sajt och/eller användande av någon av våra mobiltelefonapplikationer godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna villkor och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.