GDPR

Personuppgiftpolicy

Personuppgifter

Act2Flow behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Act2FLow AB, org. nr 559197-4646, 281 39 Hässleholm, Sverige (”Act2Flow”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Act2Flow har utsett Ann-Marie Hansson till dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bl.a. till uppgift att övervaka att Act2Flow´s behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är gdpr@act2flow.se

Personuppgifter som kommer att behandlas

Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.
Informationen kan användas för kommunikation och marknadsföring av Act2Flow AB eller dess dotterbolag i förekommande fall. Personuppgifter kommer aldrig att säljas till 3:e part.