Svåra samtal – konflikter

Syfte: Stödja ledare och team i svåra samtal och konflikter.

Kundnytta: Skapa bra arbetsklimat som leder till bättre resultat och välmående. Följa arbetsmiljölagen vid kränkningar/mobbning.  

Metodik: Samtal och konkreta tips/handledning och råd i utmanade situationer så som misskötsel, uppsägning, konflikt, missnöje.

Målgrupp: ledare inom näringsliv och föreningsliv, individer och team.