Coaching för team

Kundnytta: Högre effektivitet, kvalité och välmående leder till bättre resultat. Ökar samarbetet och gör teamet mer självgående och ansvarstagande, vilket kräver mindrehandledning för ledaren. 

Syfte: Skapa högpresterande team med fokus på effektivitet, kvalité och välmående, Hitta lösningar till redan existerande friktioner, och med en tidig insats minska risken att sådana problem uppstår längre fram. 

Metodik: Samtal i grupp med lösningsfokus metodik via fysiska möten, telefonmöte och skype. Handledning i fortsatt utveckling för individer och ledare. 

Målgrupp: Team inom organisationer (näringsliv, föreningsliv)