Startsida

Act2Flow arbetar med att göra skillnad för en enklare & bättre värld. Detta genom att förflytta och skapa insikter hos individer och organisationer. Omtanke, värme och hjärta är centrala begrepp genom hela processen vilken även innefattar strategiskt transformation.
Vår verksamhet har tre olika ben:

  1. HR stöd– för mindre och mellanstora företag som behöver HR stöd. Man kan göra ett månadsabonnemang av en senior HR konsult eller man har något särskilt uppdrag inom HR man vill ha tillfälligt stöd med tex löneöversyn, rehabilitering eller annan löpande HR. Vi har stor erfarenhet av svåra personalärende och kan vara en bra avlastning för er i tex förhandlingar vid uppsägningar, se mer http://act2flow.com/avlastning-i-svara-personalarende/
  1. Coaching/handledning/mentorskap/utbildning för individ och team – stöttning och coaching chefer i sina vardagliga bekymmer individuellt eller för hela teamet.
  2. Hållbart arbetsliv. Stötta och utbilda i hur vi håller oss stressfria och hållbara i arbetslivet samt skapar bästa prestation utifrån individens bästa jag.

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information och frågor! Vi vill stötta DIG!